top of page
Vitocal-151-A-house-16-9.jpg

Toplotne črpalke

Toplotna črpalka je prva izbira, ko gre za kombinacijo varčevanja z energijo ter varovanje okolja. Energija, ki jo uporablja toplotna črpalka je na voljo v naravi neomejeno in brezplačno.

Viessmann okras 7.jpg

Toplotna črpalka voda - voda

Voda kot vir toplote (krogotok podtalnice)

Iz vode, ki kroži v krogotoku podtalnice, se toplota prenaša v primarni krogotok (medij). Od tukaj naprej prenos toplote poteka podobno kot pri zemljišču kot viru toplote. Zato je številne toplotne črpalke zemlja/voda s kompletom za predelavo možno predelati v toplotne črpalke voda/voda.

weishaupt toplotna črpalka.jpg

Toplotna črpalka zemlja - voda

Zemljišče kot vir toplote

Zemeljski kolektorji ali zemeljske sonde absorbirajo toploto iz zemljišča. Primarni krogotok (medij) to toploto dovaja v hladilni krogotok. Tam se ustvari višji temperaturni nivo, ki je potreben za ogrevalno napravo.

Toplotne črpalke uporabljajo obnovljivo energijo iz zemlje, sonca, podtalnice ali zraka. 

Dragocen ogrevalni sistem tako porabi zelo malo elektrike za 

delovanje črpalke, ki pretvori to energijo v uporabno.

 

Toplotna črpalka omogoča neodvisnost od fosilnih goriv in aktivno pripomore k zmanjšanju CO2-emisij in tako varuje okolje. 

weisehaupt toplotna črpalka zrak voda_ed

Toplotna črpalka zrak - voda

Zrak kot vir toplote

Za prenos energije na toplotno črpalko ventilator dovaja okoliški zrak preko uparjalnika toplotne črpalke. S procesom toplotne črpalke (hladilni krogotok) se doseže potreben visok temperaturni nivo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Prenos toplotne energije na ogrevalno/sanitarno vodo poteka preko kondenzatorja.

bottom of page